Uncategorized

Kapitaltillskott i bostadsrättsförening (BRF) – allt du behöver veta

Här går vi igenom allt du behöver veta om kapitaltillskott för bostadsrättsföreningar. Vi går igenom [...]

Vad är belåningsgrad BRF?

Belåningsgrad BRF är ett nyckeltal som visar hur pass hög eller låg belåningen är i [...]

Vad innebär teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar?

Teknisk förvaltning innebär skötsel av bostadsrättsföreningens olika tekniska system i fastigheterna. Till exempel värme-, ventilation- [...]

Nya nyckeltal i årsredovisningen 2023 för bostadsrättsföreningar

Under 2023 dök det upp en rad nya nyckeltal för BRF:er som ska vara med [...]

Underhållsplan för bostadsrättsföreningar – varför är det viktigt?

En underhållsplan för en bostadsrättsförening är ett viktigt dokument som spelar en avgörande roll i [...]

Kassaflödesanalys för bostadsrättsföreningar – vad är det?

Från 1 januari 2023 är det krav på att det ska finnas kassaflödesanalys i årsredovisningen [...]