grön byggnad med blå himmel

Teknisk förvaltning för din bostadsrättsförening

Med hjälp av våra samarbetspartners erbjuder vi teknisk förvaltning för er bostadsrättsförening.
Ta hjälp av oss och få skräddarsydd teknisk förvaltning och fastighetsskötsel.

Teknisk förvaltning för en välmående BRF 

Med oss får du tillgång till en dedikerad teknisk förvaltare som tar hand om allt inom teknisk förvaltning. Denna expert fungerar som din direktkontakt, håller er ständigt informerade om fastighetens status och de åtgärder som behöver vidtas.

Din förvaltare tillhandahåller värdefulla rapporter och data för att underlätta era beslutsprocesser. Med våra tjänster inom teknisk förvaltning och fastighetsskötsel kan ni känna er avslappnade och trygga med vetskapen om att viktiga aspekter som uppfyllande av myndighetskrav sköts professionellt och effektivt.

Vi erbjuder teknisk förvaltning i samarbete med:

Växjö och Kalmar

Mark & Fastighetsförvaltning

markfastighetsservice.se

Kontaktperson
Daniel Jonsson
0731-523 679
jonsson@markfastighetsservice.se

Offertförfrågan

Uddevalla, Borås, Göteborg, Halmstad, Malmö

Optimal Service

optimalservice.se

Kontaktperson
Johan Wennerlöf
0709-702 580
johan.wennerlof@optimalservice.se

Offertförfrågan

Vanliga frågor och svar om teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning involverar skötseln och underhållet av byggnadens fysiska struktur och tekniska system, såsom VVS, elektrik, och säkerhetsfunktioner. Det fokuserar på att upprätthålla fastighetens värde, funktionalitet och säkerhetsstandarder.

Kostnaden för teknisk förvaltning varierar beroende på fastighetens storlek, ålder, och specifika behov. Generellt sett är det en investering som balanserar initiala kostnader mot långsiktig besparing genom förebyggande underhåll och effektivitetsförbättringar.

I teknisk förvaltning ingår i vanliga fall en rad tjänster som:

  • Fastighetsskötsel
  • Trädgårdstjänster
  • Markarbeten
  • Lokalvård
  • Taktvätt
  • Teknik & felanmälan

Teknisk förvaltning koncentrerar sig på underhåll och skötsel av byggnader och anläggningar, agerar som rådgivare åt föreningens styrelse och säkerställer genomförandet av beslutade åtgärder.

Ekonomisk förvaltning fokuserar på att hantera och övervaka föreningens ekonomi, inklusive bokföring, fakturering, betalningar, bokslut och årsredovisning.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

Kontakta mig