Vad är belåningsgrad BRF?

två kvinnor har möte vid en laptop

Belåningsgrad BRF är ett nyckeltal som visar hur pass hög eller låg belåningen är i en bostadsrättsförening. Här förklarar vi bland annat hur belåningsgraden räknas ut, vad som är en bra eller dålig belåningsgrad och vad som är lån per kvadratmeter.

Räkna ut belåningsgrad BRF

För att räkna ut en bostadsrättsförenings belåningsgrad delar man föreningens skulder med det totala antalet kvadratmeter som bostadsrättsföreningen äger.

Vad är en bra eller dålig belåningsgrad för en bostadsrättsförening?

För att ta reda på om en viss belåningsgrad för en bostadsrättsförening är det viktigt att göra en översikt över hela bostadsrättsföreningens ekonomi för att kunna avgöra om det är en bra eller dålig belåningsgrad.

En hög belåningsgrad behöver inte vara dålig. Till exempel vid nyproduktioner är ofta belåningen högre i jämfört med äldre föreningar då föreningen inte har hunnit amortera av lånet än. Likadant bör man inte alltid förutsätta att en bostadsrättsförening som har lågt lån per kvadratmeter är bra. Det kan tyda på att det inte har investerats i fastighetens underhåll.

Behöver ni hjälp med att se över er belåningsgrad? Anlita oss för ekonomisk förvaltning.

Lån per kvadratmeter BRF – vanliga riktvärden

Det finns några riktvärden som man kan utgå ifrån för att säkerställa om det är en bra eller dålig belåningsgrad per kvadratmeter i en bostadsrättsförening.

Belåning per kvadratmeterNotering
0 – 5000 kr/m2Mycket låg belåning och anses mycket bra
5001 – 10 000 kr/m2Låg belåning, anses bra.
10 001 – 15 000 kr/m2Okej belåning och anses bra om fastigheten är i ett gott skick eller nyproduktion.
15 001 – 20 000 kr/m2Hög belåning och kan anses dåligt beroende på övriga omständigheter.
20 001 – 25 000 kr/m2Mycket hög belåning och bör undvikas.

Varför är belåning per kvadratmeter viktigt för en bostadsrättsförening?

Belåning per kvadratmeter är viktigt eftersom det är oftast det första som en köpare av en bostadsrätt tittar på för att bedöma om en förening är välskött. Givetvis är det också viktigt för alla boende att känna till lån per kvm för att veta hur det allmänna ränteläget kan påverka månadsavgiften.

Är till exempel en bostadsrättsförening högt belånad och räntorna höjs, då kommer även månadsavgiften för alla boende att höjas till följd av detta.

Vanliga frågor och svar om belåningsgrad BRF

Vad är en rimlig belåningsgrad för BRF?

En rimlig belåningsgrad för en bostadsrättsförening ligger mellan 5000 kr/m2 till 15 000 kr/m2.

Vad är en högt belånad bostadsrättsförening?

En högt belånad bostadsrättsförening är en BRF som har över 15 000 kr/m2 i lån per m2.

Hur räknar man ut belåningsgrad för en bostadsrättsförening?

För att räkna ut belåningsgraden: Föreningens skulder / totala antalet kvadratmeter.