Nya nyckeltal i årsredovisningen 2023 för bostadsrättsföreningar

tjej som skriver på dator med mobil på bord

Under 2023 dök det upp en rad nya nyckeltal för BRF:er som ska vara med i årsredovisningen. Förutom dessa nyckeltal är det även krav på kassaflödesanalys som vi har skrivit om här.

Nya nyckeltal för BRF:er

Med tanke på det nuvarande ekonomiska klimatet blir nyckeltal som avgiftsnivåer, belåningsgrad, räntekänslighet och sparande allt viktigare för bostadsrättsföreningar. Dessa aspekter underlättas av den senaste lagstiftningen, även om den medför en viss ökning av kraven och den administrativa bördan för bostadsrättsföreningarna när det gäller att upprätta en årsredovisning.

De nya nyckeltalen är värdefulla och tillhandahåller viktig information om bostadsrättsföreningarnas ekonomi. Det är dock viktigt att förstå att det finns ytterligare faktorer att beakta när man analyserar dessa nyckeltal, vilket vi kommer att gå igenom här nedan.

Ett begrepp som används i många av de nya nyckeltalen är totalyta.

Totalyta är: lägenheter, lokaler och garage som tillhör bostadsrättsföreningen.

Räntekänslighet

Räntekänslighet är ett nyckeltal som kan användas för att se hur räntehöjning eller sänkning påverkar föreningens avgifter.

Räntekänslighet BRF formel

Nyckeltalet räntekänslighet fås fram genom följande formel: räntebärande skulder x 1% / årsavgifterna.

Årsavgift per kvm totalyta

Det nya nyckeltalet årsavgift per kvm totalyta tillhandahåller inte bara årsavgiften utan även alla andra obligatoriska kostnader. Det som ska inkluderas förutom årsavgiften kan vara följande:

  • Individuell mätning och debitering av el, värme och vatten
  • Bredband
  • Kabel-TV
  • Garageplats

Detta delas sedan med bostadsrättsytan för att få fram nyckeltalet.

Årsavgift per kvm totalytas syfte är att se den genomsnittliga avgiftsnivån i bostadsrättsföreningar och förenkla jämförbarhet mot andra föreningar.

Skuldsättning per kvm totalyta

Skuldsättning per kvm totalyta är ett nyckeltal som som fås fram genom att dela räntebärande skulder med totalyta.

Genom att använda nyckeltalet ser man hur hög skuldsättningen är på ett enkelt och jämförbart sätt.

Energikostnad per kvm totalyta

Energikostnad per kvm totalyta räknas ut genom att ta värme, el och vattenkostnader och dela med totalytan. Det här nyckeltalet speglar hur energieffektiv bostadsrättsföreningen är och går att jämföra med andra föreningar.

Här ska man dock ha i åtanke att de kan skilja en del mellan föreningarnas nyckeltal då en del föreningar kan ha väldigt stora lokaler eller kallgarage som påverkar talet.

Sparande per kvm totalyta

Sparande per kvm totalyta är ett nyckeltal som är ett mått på kassaflödet från verksamheten. Det räknas fram genom att från resultatet ta bort följande:

  • Väsentliga poster som inte är en del av den normala verksamheten
  • Eventuella kostnader för planerat underhåll
  • Avskrivningskostnader

Summan som blir kvar delas sedan på totalytan för att få fram nyckeltalet.

Syftet med nyckeltalet sparande per kvm totalyta är att se vilken möjlighet det finns till sparande för planerat underhåll över tid.

Förslag på nyckeltal från Bokföringsnämnden som ej är beslutade

BFN, bokföringsnämnden har även lämnat förslag på följande nyckeltal.

Skuldsättning per kvm bostadsrättsyta

Ett förslag på nyckeltal som visar belåningsnivå utifrån ett ägarperspektiv. Räknas fram genom att ta räntebärande skulder delat med kvadratmeter bostadsrättsyta.

Årsavgifter del av rörelseintäkter

Nyckeltalet har för avsikt att visa hur stor del av en bostadsrättsförenings årsavgifter som är rörelseintäkter. Detta för att enkelt utröna om det finns intäkter från uthyrning av lokaler, hyresrätter eller andra dolda tillgångar inom föreningen. En hög andel övriga intäkter är ofta en styrka som förening.

Sammanfattning

Nu har vi gått igenom de nya nyckeltal som infördes i årsredovisningen 2023 för bostadsrättsföreningar. Dessa inkluderar avgiftsnivåer, belåningsgrad, räntekänslighet, och sparande. Vi har diskuterat hur dessa nyckeltal bidrar till en bättre förståelse av föreningarnas ekonomiska ställning och framtid.

Nyckeltalen, såsom sparande och årsavgift per kvm totalyta, skuldsättning, samt energikostnad per kvm, erbjuder insikter i föreningarnas effektivitet, skuldbörda och energianvändning. Vi har även kikat på Bokföringsnämndens förslag på ytterligare nyckeltal.

Dessa nyckeltal är bra för att analysera och jämföra bostadsrättsföreningars ekonomiska hälsa, men det är viktigt att komma ihåg att det finns flera faktorer att överväga för att få en helhetsbild. Vi hjälper er gärna med er ekonomiska förvaltning.