Kapitaltillskott i bostadsrättsförening (BRF) – allt du behöver veta

tjej med mobil och kaffekopp

Här går vi igenom allt du behöver veta om kapitaltillskott för bostadsrättsföreningar. Vi går igenom vad direkta och indirekta kapitaltillskott är samt ger enkla exempel för att på ett enkelt sätt förklara vad kapitaltillskott i BRF:er är.

Vad är kapitaltillskott i bostadsrättsföreningar?

Kapitaltillskott är ett sätt att ändra ekonomin i bostadsrättsföreningar genom att medlemmarna tillför nytt kapital till föreningen. Pengarna som betalas in kan användas till att amortera på föreningens lån eller användas vid en större renovering för att slippa ta nya lån.

För en bostadsrättsförening finns det två olika kapitaltillskott man kan göra. Direkt kapitaltillskott och indirekt kapitaltillskott. Båda är avdragsgilla den dagen en medlem säljer sin bostadsrätt och det är bostadsrättsföreningens styrelse som är skyldiga att tillhandahålla uppgifterna. Oftast överlåter man detta till sin ekonomiska förvaltare.

Vad innebär direkt kapitaltillskott?

Direkt kapitaltillskott innebär att medlemmarna i bostadsrättsföreningen aktivt betalar in extra pengar till föreningen. Det blir skattemässigt gynnsamt för medlemmarna då de kan göra avdrag för sitt kapitaltillskott.

När en BRF ska göra ett direkt kapitaltillskott krävs ett stämmobeslut och huvudregeln är att beslutet ska tas med full enighet. Nås inte full enighet kan då beslutet tas av föreningsstämman med kvalificerad majoritet. Hyresnämnden ska sedan godkänna beslutet.

Syftet med direkt kapitaltillskott är att minska föreningens skulder som i sin tur också minskar boendekostnaderna för alla medlemmarna i BRF:en.

Exempel på orsaker till direkt kapitaltillskott

Nedan följer ett par exempel på när en bostadsrättsförening kan besluta om direkt kapitaltillskott.

  • Större renovering: Ett direkt kapitaltillskott kan användas för att finansiera en större renovering istället för att ta ett nytt eller utöka redan befintligt lån som bostadsrättsföreningen har.
  • Inget låneutrymme finns: Är redan föreningen högt belånad och inte kan ta mer lån, till exempel inför en investering i fastigheten, kan det vara läge att besluta om ett direkt kapitaltillskott.
  • Extra amortering: Direkt kapitaltillskott kan även användas om en förening beslutar att göra en större amortering av ett befintligt lån. Till följd av detta minskar belåningsgraden och även räntekostnaden.

Vad innebär indirekt kapitaltillskott?

Indirekt kapitaltillskott innebär den del av medlemmarnas avgift som används för att amortera på bostadsrättsföreningens lån. Det indirekta kapitaltillskottet fördelas på medlemmarna i föreningen med hjälp av ägarandel, boendeperiod och andelstal.

Exempel på beräkning av indirekt kapitaltillskott

Vanliga frågor och svar om kapitaltillskott i en BRF

Vad är frivilligt direkt kapitaltillskott?

Frivilligt direkt kapitaltillskott är när en bostadsrättsförening erbjuder medlemmarna i föreningen att tillföra valfritt kapital och på så sätt påverka sin egen månadsavgift.

Vad är kollektivt direkt kapitaltillskott?

Kollektivt direkt kapitaltillskott är när föreningen beslutar om att samtliga bostadsrättsinnehavare ska tillföra kapital. Görs ofta genom en förhöjd månadsgift under en bestämd period eller en engångsinbetalning.

Hur får medlemmar i en BRF som har sålt sin bostadsrätt reda på sitt kapitaltillskott?

När en medlem har sålt sin bostadsrätt ska uppgiften om kapitaltillskottet fås i slutet av det år bostadsrätten säljs.